Sprječavaj mržnju. Gradi zajedništvo. Mapiraj sve

Koalicija „Zanemari razlike“ osuđuje posljednji slučaj širenja mržnje na društvenim mrežama u BiH

Koalicija „Zanemari razlike“ za osnovni cilj ima suzbijanje govora mržnje, predrasuda i incidenata motiviranim predrasudama. Članovi koalicije osudili su danas, 29.1.2014., pojavu stranice na jednoj društvenoj mreži, kojom se širi govor mržnje i poziva na nasilje motivirano predrasudama prema osobama na osnovu njihove seksualne orijentacije, a u vezi sa navodnim organizovanjem parade ponosa u Sarajevu u maju ove godine. Razočaravajuća je činjenica da se na toj stranici pojavljuje sve veći broj komentara koji šire govor mržnje i pozivaju na diskriminaciju i nasilje. Svi članovi koalicije su navedenu stranicu prijavili administratorima društvene mreže na kojoj se pojavila, te će istu prijaviti nadležnim institucijama u nadi da će kreatori ovakvog oblika govora mržnje i poziva na nasilje biti adekvatno sankcionisani. Kako se društvene mreže sve češće koriste za širenje mržnje, pozivamo nadležne službe da se područje interneta što prije zakonski reguliše da bi počinioci mogli odgovarati. Koaliciju „Zanemari razlike“ čine članovi omladinskih udruženja iz Sarajeva: Obrazovanje gradi BiH, Demokratski omladinski pokret, Crveni križ Novo Sarajevo, Kultura Novo Sarajevo i H.O. Bezdan- Sprofondo te članovi udruženja mladih iz Istočnog Sarajeva Motus Adulescenti. Koalicija protiv mržnje je nastala u junu mjesecu 2013. godine uz podršku Misije OSCE u Bosni i Hercegovini
Sve
Kohezija
Konflikt
08.01.'17
Govor mržnje
17.05.'15
vrijedjanje
02.02.'15
govor mržnje
17.12.'14
Pravda za sve
11.10.'13
Osuda
Latest on facebook
Pratite poslijednje objave na našoj i na facebook stranicama naših partnerskih organizacija