Sprječavaj mržnju. Gradi zajedništvo. Mapiraj sve

Budite informisani

Ukoliko želite biti pravovremeno informisani o incidentima motivisanim mržnjom i predrasudama, ili grupama i aktivnostima koje promovišu toleranciju i sigurnost u zajednicama na određenoj lokaciji, unesite vašu email adresu i odredite o kojim kategorijama želite da budete obavješteni.

Polja označena sa * su obavezna.
Latest on facebook
Pratite poslijednje objave na našoj i na facebook stranicama naših partnerskih organizacija