Sprječavaj mržnju. Gradi zajedništvo. Mapiraj sve
Novosti i aktivnosti
Sve
Novosti
Pozitivne priče
Promo
Sorted
Pozitivna priča iz Kosove pored Maglaja
Ovih dana dosta čitamo o volonterskom radu i angažmanu. Donosimo vam još jednu pozitivnu priču! Naime, u Kosovi – jednoj mjesnoj zajednici pored Maglaja, priča se jedna nesvakidašnja i lijepa priča. Grupa mladih volontera došla je na ideju da se stavi na raspolaganje svima kojima je pomoć potrebna s akcentom na stare i nemoćne mještane ovog mjesta.
07
apr
Apel institucijama: Hitno obratiti posebnu pažnju na ranjive kategorije
Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina počinjenih iz mržnje uputile su apel institucijama Bosne i Hercegovine i zatražile hitno obraćanje pažnje na ranjive kategorije s akcentom na osobe u pokretu. Saopćenje prenosimo u cjelosti.
27
mar
Najnovije na Facebook-u
Pratite poslijednje objave na našoj i na facebook stranicama naših partnerskih organizacija
SG mapa
Kohezija ()
Konflikt ()
Šta je to Supergrađanke / Supergrađani (SG) mapa?
SG mapiranje predstavlja inovativnu metodologiju za prikupljanje podataka u zajednici putem interneta o konfliktnim i kohezivnim situacijama.
Saznaj više o projektu mapiranja
Kako izvršiti prijavu?
Kohezivne i konfliktne situacije možete prijaviti koristeći jedan od slijedećih metoda:
Pomoću online forme ( kliknite ovdje )
Slanjem poruke na supergradjani-ke@osce.org
Statistički pregled
Od :
Do :
Za navedeni period evidentirano je ukupno:
65 primjera kohezije32 konfliktne situacije
Pregled po apsolutnim pokazateljima
Konflikt
Kohezija
Kretanje kroz posmatrani vremenski period
Molimo vas izaberite vremenski raspon za prikaz sedmičnih presjeka
Konflikt
Kohezija
Do sada, na teritoriju BiH kroz ovaj sistem ukupno je evidentirano primjera kohezije i primjera konflikta.
Ukoliko želite dati svoj doprinos možete to učiniti pomoću online forme, slanjem e-mail poruke na adresu supergradjani-ke@osce.org i slanjem tweet-a uz hashtag #NeMržnji, #NeDiskriminaciji
*** Ovim sistemom nisu obuhvaćeni svi primjeri kohezije i konflikta i stoga ovaj sistem ne može služiti kao potpuno tačan izvor informacija o ukupnom broju pozitivnih i negativnih događaja