Sprječavaj mržnju. Gradi zajedništvo. Mapiraj sve
Novosti i aktivnosti
Sve
Novosti
Pozitivne priče
Promo
Sorted
Stereotip broj 9: Život bez roditeljske ljubavi
Percepcija:

Roditelji Romi ne vole ili ne brinu za svoju djecu i često ih iskorištavaju u svrhu financijske dobiti.
Realnost:

Djeca su obožavani i voljeni dio romske porodice. Dijete simbolizuje „Boga“ i predstavlja kontinuitet romskog načina života. Teške okolnosti su dovele do situacije u kojoj je uobičajeno da svaki član romske porodice igra aktivnu ulogu u doprinošenju dobrobiti porodice u cjelini.

11
jun
Stereotip broj 8: Maloljetnički brakovi
Percepcija:

Romkinje su bespomoćne maloljetne supruge koje iskorištavaju njihovi muževi i porodice. One su prisiljene da počnu rađati djecu već u dobi od 12 godina.
Realnost:

Tradicija mnogih grupa Roma često vodi porijeklo od suočavanja sa ropstvom u praksi, kada su žene bile korištene kao sredstvo da se dođe do dodatne robovske radne snage. Na primjer, djevojčice Romkinje su često udavane u ranom uzrastu da bi ih se zaštitilo od seksualnog iskorištavanja i razdvajanja od roditelja. Nasilje u porodici dešava se u svim tipovima porodica, bez obzira na imovinsko stanje, profesiju, region, etničku pripadnost, nivo obrazovanja ili rasu i ono nije karakteristično samo za romsku zajednicu. Pa ipak, zbog preklapanja mnogih oblika diskriminacije, Romkinje predstavljaju jednu od najugroženijih socio-ekonomskih grupa u Evropi.

05
jun
Najnovije na Facebook-u
Pratite poslijednje objave na našoj i na facebook stranicama naših partnerskih organizacija
SG mapa
Kohezija ()
Konflikt ()
Šta je to Supergrađanke / Supergrađani (SG) mapa?
SG mapiranje predstavlja inovativnu metodologiju za prikupljanje podataka u zajednici putem interneta o konfliktnim i kohezivnim situacijama.
Saznaj više o projektu mapiranja
Kako izvršiti prijavu?
Kohezivne i konfliktne situacije možete prijaviti koristeći jedan od slijedećih metoda:
Pomoću online forme ( kliknite ovdje )
Slanjem poruke na supergradjani-ke@osce.org
Statistički pregled
Od :
Do :
Za navedeni period evidentirano je ukupno:
65 primjera kohezije32 konfliktne situacije
Pregled po apsolutnim pokazateljima
Konflikt
Kohezija
Kretanje kroz posmatrani vremenski period
Molimo vas izaberite vremenski raspon za prikaz sedmičnih presjeka
Konflikt
Kohezija
Do sada, na teritoriju BiH kroz ovaj sistem ukupno je evidentirano primjera kohezije i primjera konflikta.
Ukoliko želite dati svoj doprinos možete to učiniti pomoću online forme, slanjem e-mail poruke na adresu supergradjani-ke@osce.org i slanjem tweet-a uz hashtag #NeMržnji, #NeDiskriminaciji
*** Ovim sistemom nisu obuhvaćeni svi primjeri kohezije i konflikta i stoga ovaj sistem ne može služiti kao potpuno tačan izvor informacija o ukupnom broju pozitivnih i negativnih događaja