Sprječavaj mržnju. Gradi zajedništvo. Mapiraj sve

Stereotip broj 11: Neobrazovani

Percepcija: 

Romi ne cijene obrazovanje i ne smatraju to prioritetom za svoju djecu.

Realnost:  

Jedan važan aspekt u vezi sa obrazovnim sistemima i Romima u cijeloj Evropi je nedostatak kulturne raznolikosti u obrazovnom sistemu. Udžbenici često šire negativnu sliku o Romima ili potpuno ignorišu njihovu ulogu u istoriji, a istorija Roma, konkretno, nije uključena u nastavne planove i programe. Elementi poput romskog jezika, istorije i kulture trebaju biti prisutni da bi promovisali i pružili podršku individualnom poštovanju kulturnih razlika i inkluzivnom i interkulturalnom društvu.

 

 

Ova priča je dio projekta i fotografske izložbe ,,Na marginama’’ koje je razvio i producirao Centar za postkonfliktna istraživanja.

Fotograf: Vedran Živković

 

Alija Krasnići (66), pisac, pozorišni autor i pjesnik

„Sakupljač sam narodnog stvaralaštva Roma i osmislio sam, aranžirao i objavio prvi Rječnik romskog jezika. Uvijek sam osjećao da je moja misija da sakupljam bogato nasljeđe romske kulture. Takođe, autor sam prvih dviju drama na romskom jeziku: „Romska krvava svadba“ i „Malo ja, malo ti“, a objavio sam i nekoliko knjiga, uključujući knjigu proze pod nazivom „Čergarska vatra” / ”Čergaređe jaga“ na romskom i srpskohrvatskom jeziku. U jednom izdanju mojih sabranih proznih djela sam objavio knjigu pod nazivom „Povratak u život“. Takođe, objavio sam zbirku pjesama na albanskom jeziku pod nazivom „Umorne noći“. Jednom sam napisao knjigu za djecu pod nazivom „Bože, pretvori me u mrava“. Moji radovi su prevedeni na albanski, engleski, makedonski, turski i arapski jezik. Mislim da sam u životu napisao više od 70 knjiga, koje uključuju moje zbirke proze i poezije, kao i ono što smatram jednim od svojih najozbiljnijih dostignuća, Rječnik romskog jezika. Taj Rječnik je veliki projekat na koji sam najviše ponosan, jer je zahtijevao bezbroj sati terenskog rada i putovanja. Odlazio sam u različita romska naselja i birao ljude koji su govorili različitim dijalektima romskog jezika. Išao sam u naselja u kojima žive Gurbeti, Arlije i Burgudžije, i zapisivao ono što su mi govorili, vrijedno prikupljajući riječi za Rječnik. Objavljene su hiljade primjeraka Rječnika, koji je sadržavao više od 800 stranica i više od 6.000 novih riječi. Ponosim se svojim radom i svojom romskom zajednicom. Bogatstvo jezika i kulture Roma pokazuje da imamo svoje posebno nasljeđe i da nismo samo nomadi koji lutaju svijetom bez ikakve svrhe ili cilja“.

Latest on facebook
Pratite poslijednje objave na našoj i na facebook stranicama naših partnerskih organizacija