Sprječavaj mržnju. Gradi zajedništvo. Mapiraj sve

Stereotip broj 10: Djeca prosjaci

Percepcija:

Romska djeca su prosjaci i džeparoši. Romska populacija će na kraju nadmašiti većinsku populaciju u njihovim državama kao rezultat njihovog nekontrolisanog rađanja.
 

Realnost:

Romska djeca se suočavaju sa fizičkim, ekonomskim i društvenim preprekama u vezi sa pohađanjem škole. U cijeloj Evropi, ona su često segregacijom odvojena od redovne nastave, bilo zbog lokalne politike ili prakse. Oko 30 posto romske djece trenutno pohađa škole ili razrede za djecu sa posebnim potrebama, u poređenju sa 2 posto neromske djece. Kada nastavni planovi i programi ignorišu romsku kulturu, jezik i istoriju, romska djeca se osjećaju izolovanom i manje motivisanom da se uključe u formalno obrazovanje.

 


Ova priča je dio projekta i fotografske izložbe ,,Na marginama’’ koje je razvio i producirao Centar za postkonfliktna istraživanja.
Fotograf: Vedran Živković


Ervin Hašimović (12), učenik, fotograf i košarkaš

„Najradije se bavim sportom. Najviše volim da igram fudbal i košarku. Moj omiljeni fudbaler je Ronaldo. On je moj idol zato jer je jak, visok i ima super frizuru. Pratim ga na Instagramu i kada odrastem želim da izgledam i igram baš kao on. Djeca u školi kažu da već izgledam kao on i to me stvarno čini sretnim. Zaista volim da idem u školu. Nije mi teško da uradim domaći zadatak, a kada imam neki problem, moja mama mi uvijek pomogne. Mama mi je kupila fotoaparat, zbog toga što takođe volim da snimam fotografije i da ih postavljam na Instagram. Volim cool odjeću i frizure. Uglavnom se odijevam neobavezno, a omiljena marka mi je NIKE. Sviđaju mi se skoro sve njihove patike. Djeca su me ranije zadirkivala zato što sam Rom, ali onda su rekla da nisam kao drugi Romi, zato što sam lijepo obučen, moderan i uvijek čist. Kažem im da nisam jedini Rom koji je takav i da imam mnogo rođaka i prijatelja Roma koji su isti kao ja i da se oblačimo kao i svi drugi u školi. Mislim da je stvarno čudno kada kažu da ja nisam Rom zato što sam čist, lijepo obučen i modernog stila. Moja majka mi je rekla da je to zbog toga što ljudi misle da su romska djeca uvijek prljava i da oblače iznošenu odjeću. Želio bih da ljudi prestanu govoriti da su Romi prljavi i da ne znaju kako se treba oblačiti. Nije lijepo govoriti loše o drugim ljudima. Moja mama mi uvijek kaže da druge ljude gledam bez predrasuda i da smo svi jednaki. Stoga želim reći svojim prijateljima da su Romi isti kao i drugi ljudi“.

Latest on facebook
Pratite poslijednje objave na našoj i na facebook stranicama naših partnerskih organizacija