Sprječavaj mržnju. Gradi zajedništvo. Mapiraj sve

Stereotip broj 6: Nevjernici

Percepcija:

Među Romima nema kolektivne molitve niti bilo kakvih religijskih uvjerenja.


Realnost:

Romi nisu pripadnici jedne vjere. Umjesto toga, često prihvataju dominantnu vjeru zemlje u kojoj žive. Na primjer, mnogi Romi na Balkanu su islamske vjeroispovijesti, dok su u Francuskoj, Španiji i Njemačkoj većina Roma evanđelisti. Uobičajeno je da Romi zadrže određene aspekte svog tradicionalnog sistema vjerovanja, koji se temelji na dualnoj istočnoj doktrini, koja počiva na uvjerenju da postoji izvor dobrote i svjetla (Del „Bog“) i izvor tame i iskušenja (Beng „Đavo“).

 


Ova priča je dio projekta i fotografske izložbe ,,Na marginama’’ koje je razvio i producirao Centar za postkonfliktna istraživanja.
Fotograf: Armin Durgut

 

Dragana Seferović-Pilav (27), majka i osvajačica dvije zlatne i jedne srebrne medalje u taekwondou

„U dobi od 18 mjeseci ostavili su me u bolnici, jer su, zbog moje bolesti, moji roditelji mislili da nikada neću moći da prohodam. Moji se roditelji nikada nisu vratili po mene, tako da sam neko vrijeme provela u Domu za djecu bez roditeljskog staranja Bjelave. Nakon toga sam smještena u SOS Dječije selo, gdje je brigu o meni preuzela SOS majka koja mi je postala važnija od moje prave majke. Ona me je razumjela i znala je da sam bila sklona povlačenju u sebe kada bih se osjetila neprihvaćenom od drugih zbog mog romskog porijekla. Vidjela je da sam bila sretna samo onda kada bih čula muziku i počela plesati, tako da me je nagovorila da odem na časove baleta i takođe me motivisala da budem uspješna u taekwondou. Nikada nisam željela da završim na ulici i da radim bog zna šta, ali sam kroz sport, balet i podršku moje SOS majke našla dublju svrhu u životu. Srela sam svog muža na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja i sada sam majka dvoje divne djece. Želim da prenesem ovaj osjećaj moći i svrhe na njih i na druge Rome tako da ne dozvole sebi da budu diskriminisani samo zato što su Romi. Takođe sam pronašla svrhu u vjeri. Ona mi pomaže da pronađem unutrašnji mir i vodi me kroz život. Odabrala sam da nosim hidžab jer mi on pruža osjećaj ispunjenosti. Svojim stavom, obrazovanjem i svrsishodnim životom sam bila u mogućnosti da prevaziđem predrasude sa kojima sam se suočila kao Romkinja“.

Latest on facebook
Pratite poslijednje objave na našoj i na facebook stranicama naših partnerskih organizacija