Sprječavaj mržnju. Gradi zajedništvo. Mapiraj sve

Srebrenica i Bratunac : Kulturna saradnja kao način prevazilaženja različitosti

Srebrenica i Bratunac: Kulturna saradnja kao način prevazilaženja različitosti

Izložba starih fotografija na Međunarodni dan kulturnih različitosti od zaborava čuva stare ulice i kuće, kao i znamenite istočnobosanske žene.

Piše: Stanislava Šakota

Fotografije starih srebreničkih i bratunačkih kuća i ulica izložene su u Bratuncu povodom Međunarodnog dana kulturnih različitosti, a posjetioci će na trajnoj postavki u Domu kulture moći da vide nekadašnji izgled gradova i upoznaju se sa istorijskim zapisima.

Pored fotografija su izložene i narodne nošnje i fotografije žena koje su dale doprinos u izgradnji zajednice i radile na promociji solidarnosti i suživota poslije Drugog svjetskog rata.

Izložbu su organizovale Koalicija za borbu protiv mržnje Srebrenica i Koalicija iz Bratunca „Zajedno za toleranciju", u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH.

„Nas prije svega interesuju fotografije Bratunca kroz vrijeme i u dogovoru sa Misijom OSCE-a u BiH ove fotografije će ostati u Domu Kulture i ukrašavati njegove zidove", kaže Radovan Petković, direktor Doma Kulture Bratunac.

Tokom aktivnosti usmjerenih na promociju kulturnih različitosti kao načina povezivanja ljudi i prevazilaženja tradicionalnih barijera vezano za etničku, polnu i vjersku pripadnost, Misija OSCE-a u BiH je podržala izložbu koju su organizovale članice koalicija iz ove dvije opštine.

„Kultura je jedan od najlakših načina prevazilaženja etničkih, vjerskih ili polnih različitosti. Kultura je suptilan način povezivanja ljudi i  omogućavanje interakcije među ljudima", istakao je Darko Dragutinović, službenik terenske kancelarije Misije OSCE-a u Srebrenici.

Međunarodni dan kulturnih različitosti se obilježava 21. maja, a članice koalicija za borbu protiv mržnje iz cijele Bosne i Hercegovine organizovale su različite aktivnosti da ga obilježe.

Latest on facebook
Pratite poslijednje objave na našoj i na facebook stranicama naših partnerskih organizacija