Sprječavaj mržnju. Gradi zajedništvo. Mapiraj sve

Dvije godine djelovanja za društveno povezanu zajednicu – „Positive Tolerance“ neformalna koalicija za borbu protiv mržnje sa područja grada Zenice

Koalicija „Positive Tolerance“ osnovana je 20. aprila 2017. godine i okuplja sljedeća udruženja: „Budimo prijatelji“, Centar za mlade „INPUT“, Centar ženskih prava, Forum građana, „Lotos“, „Naša djeca“, „Savez izviđača grada Zenice“, „Učitelji bez granica“, „Kam“, „Extreme Bosna service“ Zenica, „Priroda i društvo“, Centar civilnog sektora i „Pomirenje“. Svrha postojanja koalicije „Positive Tolerance“ je osnaživanje i promovisanje društvene povezanosti u gradu Zenica.

 

Od osnivanja, članice i članovi ove koalicije, uz podršku Misije OSCE-a u BiH, u kontinuitetu provode sljedeće aktivnosti:

  • Vrše monitoring i izvještavaju o stanju društvene povezanosti u gradu Zenica;
  • Javno osuđuju incidente počinjene iz mržnje i predrasuda u zajednici;
  • Potiču širenje koalicije i umrežavanje između udruženja sa područja grada Zenica i šire;
  • Sarađuju sa predstavnicima gradskih vlasti u Zenici na institucionalnom jačanju društvene povezanosti.

 

 

Posebnu pažnju članice i članovi koalicije posvećuju podizanju svijesti o važnosti borbe protiv mržnje i predrasuda kod mladih. U anketnom istraživanju iz 2017. godine, ispitanici, mlade osobe iz Zenice, utvrdili su da se najčešći oblik govora mržnje odnosi na nacionalnost i religiju (71,6%), na mišljenje i stavove (56.9%) te na seksualnu orijentaciju (52,3%). Koristeći ove nalaze, članovi i članice Koalicije „Positive Tolerance“ organizovale su druženja, razgovore i prezentacije za mlade kako bi ih potakli na razmišljanje o ovim tvrdnjama i ohrabrili na aktivniji angažman u svom okruženju. Tako je koalicija, organizovala ili podržala organizaciju obilježavanja dana mladih, organizovala prezentacije za učenike srednjih škola i Studentskog centra, promovisala kulturu debatovanja kroz debatni klub „Agora“ Zenica. Članice i članovi koalicije redovni su učesnici obilježavanja međunarodnih dana kulturne raznolikosti (21. maj) i tolerancije (16. novembar), koje koalicije iz raznih područja BiH obilježavaju u zadnjih nekoliko godina. Koalicija „Positive Tolerance“ bila je domaćin obilježavanja Međunarodnog dana tolerancije 16.11.2017. godine.

 

Važan segment rada Koalicije je monitoring i izvještavanje o stanju društvene povezanosti u gradu Zenica. S tim u vezi, Koalicija je u dva navrata prezentovala Izvještaj o mapiranju stanja društvene povezanosti u gradu Zenica. U izvještaju, Koalicija prepoznaje prisustvo i angažman brojnih snaga i elemenata u zajednici koji doprinose jačanju društvene povezanosti, što svakako Zenicu pozicionira u sredine sa relativno visokim stepenom društvene kohezije u BiH. Istovremeno, putem izvještaja, Koalicija ukazuje na potrebu daljnje integracije koncepta društvene povezanosti kroz sistemske dokumente, kao naprimjer Akcioni plan društvene povezanosti u zajednici. Putem Akcionog plana, Koalicija predlaže donošenje protokola o prikupljanju informacija i institucionalnoj osudi incidenata motivisanih predrasudama, te zaokruženje strateškog pristupa prema mladima putem donošenja Strategije za mlade. Gradonačelnik Zenice, gospodin Fuad Kasumović, je u aprilu 2019. godine u razgovoru sa predstavnicima Misije OSCE-a u BiH podržao ideju izrade Akcionog plana društvene povezanosti za grad Zenicu. Očekuje se da će tokom 2019. godine predstavnici gradske uprave uz podršku koalicije „Positive Tolerance“ i Misije OSCE-a u BiH pripremiti nacrt akcionog plana i uputiti ga u daljnju administrativnu proceduru službene verifikacije.

 

Svjesni značaja koje nepristrasne javne osude incidenata motivisanih predrasudama imaju na društvene odnose u zajednici, koalicija „Positive Tolerance“ je putem lokalnih medija i zvanične FB stranice osudila skrnavljenje lokalnog pravoslavnog groblja na Mošćanici, ističući da smo „svi mi manjina negdje, u zavisnosti na kojem geografskom području živimo“.

Latest on facebook
Pratite poslijednje objave na našoj i na facebook stranicama naših partnerskih organizacija