Sprječavaj mržnju. Gradi zajedništvo. Mapiraj sve

Активности Коалиције за борбу против мржње из Билеће у 2019. години

 

Пише: Зоран Самарџић, координатор

Коалиције за борбу против мржње

„Стоп предрасудама,“ Билећа

 

 

 

Билећка Коалиција за борбу против мржње „Стоп предрасудама“ је у 2019. години учествовала на неколико регионалних скупова посвећених јачању кохезије заједнице, као што су: обиљежавање Свјетског дана културне разноликости, који је одржан 21. маја у Хутовом блату, те обиљежавање Међународног дана толеранције, који је одржан 18. новембра у Стоцу.

 

 

Поред тога, у Билећи су одржане и разне радионице у склопу имплементације Акционог плана за кохезију заједнице Општине Билећа за 2019. годину, од којих је посебно занимљива била радионица одржана 14. јула, а која је као главну тему имала подстицање позитивног дијалога унутар заједнице о темама које су перципиране као осјетљиве, затим анализу тренутне сигурносне ситуације (као што је мигрантска криза), те јачање комуникације између свих актера у заједници, како би се унаприједила њихова сарадња.

 

Такође су рађене и радионице на тему имплементације Акционог плана, а његова ревизија и израда новог трогодишњег плана је почела на консултативном састанку 14. октобра. Коалиција намјерава да и идуће године настави са изградњом капацитета по темама које ће њени чланови идентификовати и предложити да се уврсте и у нови Акциони план за кохезију заједнице за период 2020.-2022. године.

">

Latest on facebook
Pratite poslijednje objave na našoj i na facebook stranicama naših partnerskih organizacija