Sprječavaj mržnju. Gradi zajedništvo. Mapiraj sve

Stereotip broj 16: Dileri droga i ovisnici

Percepcija:

Romi su i dileri droga i ovisnici o drogama. Ovo je rezultat kulture konzumiranja droga u romskim zajednicama.

 

Realnost:

Dilanje droga i njihovo konzumiranje nije dio romske kulture. Ove aktivnosti treba posmatrati kao simptom teškog života Roma koji podrazumijeva siromaštvo, prepreke u zapošljavanju, beskućništvo i zakonske nedostatke. Pored toga, Romi nemaju adekvatan pristup programima liječenja ili smanjenja štete.

 

 

 

 

 

Ova priča je dio projekta i fotografske izložbe ,,Na marginama’’ koje je razvio i producirao Centar za postkonfliktna istraživanja.
Fotograf: Aldin Fafulović

 

Aldina Denić (28), aktivistica za ljudska prava i predsjednica Udruženja „Mladi Romi“

 

„Završila sam osnovnu školu u Vitezu i bila sam odlična učenica. Zatim sam upisala srednju školu za farmaceutske tehničare u Novoj Bili. Bila sam jedina Romkinja u razredu, tako da mi je škola osigurala besplatnu školarinu. Od upisa u srednju školu 2005. godine do njenog završetka volontirala sam u jednom romskom udruženju gdje sam radila na predškolskom obrazovanju romske djece i njihovoj pripremi za polazak u školu. Nakon završetka srednje škole 2010. godine, upisala sam Pedagoški fakultet u Sarajevu, smjer pedagoško obrazovanje. Tokom studiranja, nastavila sam volonterski rad u Udruženju građana za prevenciju ovisnosti (NARKO-NE), na slučajevima mladih Roma koji su živjeli na ulici i bili ovisnici o drogama. Osjećala sam da je ova kategorija mladih ljudi najugroženija i da joj je najviše trebala pomoć. Postoji predrasuda da su svi Romi kriminalci, dileri drogama i narkomani, i željela sam se boriti protiv te predrasude volontiranjem u ovom Udruženju, da pokažem svima da su ovo samo sporadični slučajevi mladih osoba koje su bolesne i trebaju našu pomoć. Ovakvi slučajevi postoje u svakom društvu, ali Romi su stigmatizirani kao populacija narkomana i kriminalaca. Radila sam i za Misiju OSCE-a u BiH u terenskom uredu u Travniku, kao mladi stručnjak za pitanja Roma u Vitezu. Takođe sam 2011. godine osnovala Udruženje mladih Roma i predsjednica sam Udruženja. Misija ovog Udruženja jeste borba protiv predrasude i diskriminacije romske djece i omladine. Udruženje se takođe bori za zaštitu ljudskih prava, s posebnim težištem na prava Romkinja. Sada sam udata i majka Marka, mog trogodišnjeg sina“. 

Latest on facebook
Pratite poslijednje objave na našoj i na facebook stranicama naših partnerskih organizacija