Sprječavaj mržnju. Gradi zajedništvo. Mapiraj sve

Stereotip broj 5: Čudni običaji i zaostala tradicija

Percepcija:

Običaji i tradicije Roma ne mijenjaju se stoljećima. Ti običaji su zaostali i ne uklapaju se u današnji način života.

Realnost:

Romi veoma vrednuju individualizam i slobodu izbora. Njihovi običaji i tradicije nastali su vremenom i često predstavljaju spoj elemenata iz njihovog vlastitog kulturnog nasljeđa i običaja u državama u kojima žive. Kao što je to slučaj i u brojnim drugim kulturama svijeta, i običaji Roma najčešće se odnose na važna dešavanja u životu, poput rođenja, sklapanja braka i smrti.

 

 

 

Ova priča je dio projekta i fotografske izložbe ,,Na marginama’’ koje je razvio i producirao Centar za postkonfliktna istraživanja.
Fotograf: Armin Durgut

 

Adil Fafulović (53), kuhar, čistač ulica, instruktor pjevanja i plesa i osnivač kulturno-umjetničkog društva Roma u Vitezu

„Završio sam Srednju prehrambenu školu u Travniku. Čim sam maturirao, dobio sam posao kao pripravnik u Vitezu, gdje sam počeo raditi na poslovima kuhara. Mislim da sam bio vrijedan radnik i dobar kuhar, jer sam dobio stalni posao neposredno po završetku pripravničkog staža. Radio sam tu do početka rata, do 1992. godine. Nakon rata, nisam mogao dobiti isti posao, pa sam počeo raditi kao čistač ulica za Javno komunalno preduzeće Vitkom Vitez. Nije lako biti Rom. O nama postoje brojne predrasude. Kao otac troje dobre djece i djed jednog unučeta, uvijek sam se trudio da se kroz tradicionalni romski ples i pjesmu aktivno angažujem na prevazilaženju tih predrasuda. Još sam kao dijete uživao u pjesmi i plesu. Dok sam bio mlad, bio sam član kulturno-umjetničkog društva „Slobodan Princip Seljo“ a 1999. godine sam osnovao prvo kulturno-umjetničko društvo Roma u Vitezu, u cilju sklanjanja mladih Roma sa ulica i njihovog angažmana na očuvanju romske tradicije, plesa i pjesme našeg naroda. Godinama sam radio sa mnogo generacija mladih Roma i okupljao ih oko pjesme i plesa. Mnogo radimo i vježbamo. Mladi vole biti dio nečeg većeg od njih samih. Vole plesati i pjevati i vidim da su ponosni što mogu pokazati svoju tradiciju i nositi tradicionalnu romsku nošnju. Naše Udruženje osvojilo je brojne nagrade, uključujući tu i Srebrnu plaketu grada Viteza. Udruženje se ne bavi samo plesom i pjesmom, već organiziramo i pozorišne predstave gdje, upotrebom dramskih sredstava izražavanja, ukazujemo zajednici na potrebu prevazilaženja predrasuda o Romima i govorimo o problemima sa kojima se Romi susreću u svakodnevnom životu. Moramo se boriti i truditi da postanemo ravnopravni članovi ovog društva“.

 

Latest on facebook
Pratite poslijednje objave na našoj i na facebook stranicama naših partnerskih organizacija