Sprječavaj mržnju. Gradi zajedništvo. Mapiraj sve

Prva digitalna mapa neprikladnih grafita u BiH

Piše: Slavenko Vukasović,

koordinator Koalicije za borbu protiv mržnje

„Stop predrasudama“, Trebinje
 

Tokom juna 2019. godine, Koalicija za borbu protiv mržnje „Stop predrasudama“ iz Trebinja, fotografski je zabilježila većinu grafita neprikladnog sadržaja na cijeloj teritoriji grada Trebinja, uključujući gradsku zonu, ali i udaljenija, ruralna područja. Potom su napravljene i digitalne mape koje sadrže oznake svih grafita, znakova i obilježja koje treba ukloniti. Svaka fotografija grafita sadrži i GPS koordinate lokacije istog, te numeričku oznaku koja odgovara oznakama na digitalnim mapama.

 

Ova akcija je predviđena i jednim od rezultata trebinjskog Akcionog plana za koheziju zajednice za 2019. godinu, i planirana je kao saradnja između Koalicije, Gradske uprave i relevantnih službi. S tim u vezi su predstavnici naše Koalicije prezentovali mapu i grafite predstavnicima Gradske uprave, javnoj ustanovi „Ekologija i bezbjednost“ i Odjeljenju za inspekcije, na sastanku 21. juna 2019. godine, a potom i predali mape s oznakama grafita i fotografije Gradskoj upravi,  koja se pridužila akciji uklanjanja grafita, koju su, prethodno, simbolično započeli članovi Koalicije na nekoliko lokacija u užem gradskom jezgru. Kako kaže Dragoslav Banjak, predsjednik Skupštine grada Trebinja, digitalna mapa i fotografije će im biti od velike pomoći u ovoj akciji koju je pokrenula Koalicija za borbu protiv mržnje „Stop predrasudama“ iz Trebinja, u okviru implementacije Akcionog plana za koheziju zajednice Trebinje.

Latest on facebook
Pratite poslijednje objave na našoj i na facebook stranicama naših partnerskih organizacija