Priručnik za MAPIRANJE / MAPPING Manual

Kako biti (super) građanin/ka?

How to be a (Super) citizen?

Promatraj svijet oko sebe, postavljaj pitanja, slušaj kada drugi pričaju, razvij osjećaj empatije prema svojim susjedima, naročito onima koji se razlikuju od tebe.

Observe the world around you, ask questions, listen to the stories, and develop empathy for your neighbours, especially those that are different from you.

Aktivno učestvuj u životu zajednice i radu lokalne uprave.

Actively participate in the life of your community and in the work of your local government.

Istakni probleme, podigni svijest javnosti u zajednici i lokalnoj upravi

Flag problems and raise awareness in your community and with the government.

Budi pokretač promjena, otkrij postojeća ili iznađi nova kreativa rješenja za probleme. Javno progovori protiv netolerancije, ksenofobije i mržnje

Be the agent of change, discover existing or invent new creative solutions to the problems. Speak out against intolerance, xenophobia and hate.