Sprječavaj mržnju. Gradi zajedništvo. Mapiraj sve

Dnevni centar za djecu u Zvorniku: Radionice za razvoj komunikacijskih vještina

Dnevni centar za djecu u Zvorniku: Radionice za razvoj komunikacijskih vještina

Zbog udaljenosti pojedinih sela od centra grada djeca nemaju priliku za napredovanje u obrazovanju, a veliki problem područnih škola su
i kombinovana odjeljenja.
 
Piše: Subhija Ibrahimović

Više od 120 djece koristilo je Dnevni centar Međunarodnog foruma solidarnosti - Emmaus centra u Zvorniku u posljednje dvije godine.
Djeca uzrasta od 4 do 14 godina u centru multietničkog edukativno-zabavnog karaktera imaju priliku da razvijaju i usavrše svoje kreativne, komunikacijske
i socijalne vještine, kroz edukativne, likovno-literarne i muzičko-ritmičke radionice.

Neizostavan dio su i sportsko-rekreativne i kulturno-zabavne aktivnosti, te individualni i grupni rad sa djecom. Pored redovnih aktivnosti ova djeca imaju
priliku da prvi put izađu na binu, nastupaju, predstave sebe i usavršavaju svoju ličnost.

„Centar mi je od velikog značaja i dosta mi pomaže u razvijanju mojih kreativnih ideja. Sve radionice koje radimo mi pomažu u sticanju novih radnih navika
i samostalnosti, i povećanju samopouzdanja“, rekla je Amina Kapidžić, učenica petog razreda osnovne škole i polaznica Dnevnog centra za djecu.

Boravak u Centru je besplatan za svu djecu, što je velika podrška povratnicima koji nisu našli zaposlenje i ne mogu plaćati djeci obdanište.

„Centar je ugodno mjesto za druženje, zabavu i edukaciju. Ljubazno osoblje djeci pruža pozitivno okruženje za stvaranje i realizaciju novih ideja“,
rekla je Melisa Kapidžic, majka dvoje djece koji su polaznici Dnevnog centra.

Udaljenost nekih sela od centra Zvornika je velika i djeca na selu nemaju nikakve ponuđene sadržaje gdje bi mogli napredovati kako u obrazovanju,
tako i u komunikacijskim vještinama. Veliki nedostatak u obrazovanju su i područne škole u kojima se sa djecom radi u kombinovanim odjeljenjima gdje,
zbog malog broja djece, nastavu pohađaju svi učenici skupa, bez obzira na razred.

Roditeljima je prioritet steći osnovna sredstva za egzistenciju, i djeci mnogo znači da imaju priliku da se druže sa vršnjacima, kažu u Dnevnom centru,
jer je zbog udaljenosti izmedu kuća primijetan i nedostatak komunikacije, razvijenosti govora i socijalne interakcije među djecom.
„Pored nedostatka posla, boljih životnih uslova i ekonomskih prilika na ovom prostoru, prisutna je i velika kriza kada je u pitanju položaj djece i mladih.
MFS-Emmaus realizuje projekte važne za ovu populaciju u Podrinju, pokrenute s ciljem razvoja i usavršavanja kreativnih, komunikacijskih i
socijalnih vještina djece i mladih“, istakla je Elma Mustajbašić, uposlenica u MFS-Emmaus Dnevnog centra za djecu.

U Dnevnom centru je organizovana i folklorna sekcija gdje mladi njeguju osjećanja prema tradiciji, a planirane su radionice u brojnim povratničkim
naseljima u opštini Zvornik.

Latest on facebook
Pratite poslijednje objave na našoj i na facebook stranicama naših partnerskih organizacija