Primi upozorenja

Ukoliko želite biti pravovremeno informisani o incidentima motivisanim mržnjom i predrasudama, ili grupama i aktivnostima koje promovišu toleranciju i sigurnost u zajednicama na određenoj lokaciji, unesite vašu email adresu i odredite o kojim kategorijama želite da budete obavješteni.


Korak 1: Obilježite vaš grad ili lokaciju:

Ili, mjesto na mapi ispod, i bit ćeš obavješten/a u vidu izvještaja koji pokriva područje unutar 20 km.

* Ako nisi našao/la traženu lokaciju, molimo da klikneš na mapu i obilježiš ispravnu lokaciju.

Korak 2: Pošalji upozorenje na moju:

Korak 3 (Proizvoljno): Obilježite kategorijePotvrdi prethodni zahtjev za upozorenje